White Rose Shopping Centre

White Rose Shopping Centre

White Rose Shopping Centre

Rhyl, Wales

Explore 33 great shops with onsite parking - your everyday shopping destination. Shop in a safe, secure and user friendly shopping experience for all the family to enjoy and be sure to check out our newly refurbished restaurant.
White Rose Shopping Centre
White Rose Shopping Centre
White Rose Shopping Centre
Shop Slider
  • English
  • Welsh
  •       
  • « Click to change lanugage

It is with great pleasure that we welcome you to our website and to The White Rose Centre - your everyday shopping destination.

The White Rose Centre not only caters for your everyday needs but provides a safe, secure and user friendly shopping experience for all the family to enjoy. Not only do we aim to meet your expectations but we strive to surpass them at all times.

Please explore our website and browse our diverse selection of shops and hope that it inspires you to visit us soon. Our shops have a wide selection of popular brands and if you want to spend some quality time with family and friends over coffee or a meal, then be sure to check out our newly refurbished restaurant.

Our Centre management team constantly pay attention to every detail in order to afford you easy access to the car park and all stores, convenience and complete satisfaction. We are here to serve you and the community at large and we are delighted to have you as our valued customers.

We look forward to seeing you at the centre and we hope you enjoy your time with us as much as we enjoying having you.

Best regards.

Richard Henderson,
Centre manager

Y maen'n bleser mawr gennym eich croesawu chi i'n gwefan ac i'r Ganolfan Rhosyn Gwyn - eich canolfan siopa bob dydd.

Mae'r Ganolfan Rhosyn gwyn yn addas ar gyfer eich anghenion bod dydd ac yn lle diogel, sicr a gyfeillgar sy'n profiad siopa I 'r teuli cyfan eu mwynhau, nid yn unig rydym yn bwriadu eich disgwyliadau, ymdrechwn rhagori nhw bob amser.

Rydym yn eich gwahodd I edrych ar ein gwefan ac i chi ddarganfod yr amrywiaeth eang o siopau yn y ganol. Rydym yn gobeithio y bydd yn ysbrydoli chi i ymweld a ni yn fuan. Mae gan y siopau dewis eang o frandiau boblogaidd a gallwch dreulio amser gwerthfawr gyda teulu a ffrindiau dros goffi new bryd o fwyd yn y bwytu newydd ei adnewyddu.

Mae ein ganolfan tim rheoli yn gyson yn talu sylw i bob manylyn er mwyn cynnig mynediad hawdd i'r maes parcio a'r holl siopau- rydym eisiau eich profiad siopa I fod yn gyfleus ac yn un sy'n eich gwneud yn hapus. Rydym yma I wasanaethu'r gymuned ac yn filch iawn o'ch cwsmeriaid.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld yn y ganolfan, ac rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau eich amser gyda ni gymaint ag yr ydym yn mwynhau gael eich cwmni.

Dyminiadau gorau

Richard Henderson
Rheolwr y ganolfan

Opening Hours

Monday - Wednesday 9:00am - 5:30pm
Thursday 9:00am - 5:30pm
Friday 9:00am - 5:30pm
Saturday 9:00am - 5.30pm
Sunday 10:30am - 4:30pm